اصلاحیه مصوبه تشکیل کمیسیون مشترک تدوین بخش فرهنگ برنامه هفتم با ریاست معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

اصلاحیه مصوبه تشکیل کمیسیون مشترک تدوین بخش فرهنگ برنامه هفتم با ریاست معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

اصلاحیه مصوبه تشکیل کمیسیون مشترک تدوین بخش فرهنگ برنامه هفتم با ریاست معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی طی نامه شماره 205305 مورخ 1401/11/05 توسط معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور ابلاغ شد. 

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف