تصویبنامه درخصوص تخصیص اعتبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری به منظور مدیریت و اجرای عملیات پایدارسازی مخاطره زمین لغزش

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تخصیص اعتبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری به منظور مدیریت و اجرای عملیات پایدارسازی مخاطره زمین لغزش ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/10/28 درخصوص تخصیص اعتبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری به منظور مدیریت و اجرای عملیات پایدارسازی مخاطره زمین لغزش طی نامه شماره 206271 در تاریخ 1401/11/08 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. 

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف