آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده 9 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی راجع به موسسات (صندوق های) تضمین

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده 9 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی راجع به موسسات (صندوق های) تضمین ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/10/28 هیات وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده 9 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی راجع به موسسات (صندوق های) تضمین» طی نامه شماره 206320 در تاریخ 1401/11/08 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. 

 

ماده 9 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب 1398/02/15 مجلس شورای اسلامی) به شرح ذیل است:

ماده 9 به ‌منظور گسترش ابزارهای تضمین و پوشش های بیمه ‌ای در کشور:

الف- به ‌منظور ارائه انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانتنامه شرکت در مناقصه، پیش ‌پرداخت، حسن انجام کار، حسن انجام تعهدات، کسور وجه‌ الضمان و سایر ضمانتنامه‌ های تعهدات قراردادی، دولت مکلف است زمینه‌ های قانونی لازم را برای تأسیس و شکل‌ گیری فعالیت مؤسسات تضمین غیر دولتی ظرف مدت شش ‌ماه پس از لازم ‌الاجراء‌ شدن این قانون فراهم آورد. شرکت های بیمه ‌گر ایرانی غیر دولتی مجازند نسبت به تأسیس مؤسسات تضمین بر اساس ضوابط و مقررات قانونی اقدام کنند.

ب- ضمانتنامه‌ های صادره توسط مؤسسات تضمین در زمره سایر ضمانتنامه ‌های مجاز دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون قرار می ‌گیرند و کارفرمایان مجازند به‌ عنوان جایگزین ضمانتنامه بانکی، نسبت به قبول آن اقدام کنند.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف