مصوبات جلسه 395 هیات واگذاری مورخ 1401/10/19

مصوبات جلسه 395 هیات واگذاری مورخ 1401/10/19 ابلاغ شد.

مصوبات جلسه 395 هیات واگذاری مورخ 1401/10/19 طی نامه شماره 229968 مورخ 1401/11/08 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف