قانون اصلاح تبصره (5) قانون بودجه سال 1401 کل کشور

شماره11/103079ـ853                                                                1401/11/4

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 60588/171123 مورخ 1401/9/16 مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران «قانون اصلاح تبصره (5) قانون بودجه سال 1401 کل کشور»  مصوب 1401/10/14 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

 

شماره207087                                                                            1401/11/9

وزارت نیرو ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح تبصره (5) قانون بودجه سال 1401 کل کشور» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/10/28 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/103079 ـ853 مورخ 1401/11/4 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

 

 

قانون اصلاح تبصره (5) قانون بودجه سال 1401 کل کشور

ماده واحده ـ تبصره (5) ماده­ واحـده قانـون بودجـه سـال 1401 کل کشور مصوب 1400/12/25 به شرح زیر اصلاح می شود:

الف ـ متن زیر به ابتدای بند «ح» اضافه می شود:

«تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال از مطالبات دولت که در اجرای بند «پ» ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت های دولتی منتقل شده و یا می شود، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از بدهی های دولت ناشی از مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی به شرکت های مذکور از جمله شرکت های زیر مجموعه بخش برق وزارت نیرو، کسر و تسویه­ شده تلقی می شود. مبالغ تسویه­ شده ضمن درج در عملکرد وصولی منابع عمومی ردیف ذی­ربط، در جزء (100) ردیف (530000) که به همین منظور تحت عنوان تهاتر مطالبات شرکت های دولتی بابت ما به­ التفاوت قیمت های تکلیفی با بدهی واحدهای مزبور به دولت (جمعی ـ خرجی) به جدول شماره (9) این قانون اضافه می گردد، نیز درج می شود.»

 

ب ـ متن زیر به عنوان جزء (4) به بند «ط» الحاق می شود:

4ـ برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت ما به­ التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق، موضوع ماده (6) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 1394/8/10، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص، منتشر و به طلبکاران صنعت برق با معرفی وزیر نیرو واگذار نماید. عملکرد این بند در ردیف (310108) جدول شماره (5) و جزء (7) ردیف (520000) که تحت عنوان بدهی دولت بابت ما به التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق به جدول شماره (9) این قانون اضافه می گردد، نیز درج می شود. مبلغ اسمی اوراق منتشره (پس از کسر حفظ قدرت خرید حسب مورد) از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق کسر می­ شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ 1401/10/28 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف