قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای ابلاغ شد.

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای که در جلسه علنی مورخ 1401/11/04 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره 211251 مورخ 1401/11/16 توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف