رای شماره 1423 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400» مذکور در بند 5 ماده 3 آیین نامه اجرایی بندهای الف، ب، د، هـ، و، ح، ط، ی، ک، ل، م، ع، ف، ص، ش، خ، ذ، ض و غ تبصره 5 و بند ل تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

رای شماره 1423 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400» مذکور در بند 5 ماده 3 آیین نامه اجرایی بندهای الف، ب، د، هـ، و، ح، ط، ی، ک، ل، م، ع، ف، ص، ش، خ، ذ، ض و غ تبصره 5 و بند ل تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور در تاریخ 1401/08/17 توسط رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط