آیین نامه حمایت از نخبگان غیر ایرانی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه حمایت از نخبگان غیر ایرانی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/10/25 هیات وزیران درخصوص «آیین نامه حمایت از نخبگان غیر ایرانی» طی نامه شماره 219437 در تاریخ 1401/11/26 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف