تصویبنامه درخصوص اصلاح مبلغ جریمه نقدی تخلفات مربوط به شرکت ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر موضوع تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح مبلغ جریمه نقدی تخلفات مربوط به شرکت ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر موضوع تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/10/25 هیات وزیران درخصوص «اصلاح مبلغ جریمه نقدی تخلفات مربوط به شرکت ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر موضوع تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» طی نامه شماره 220566 در تاریخ 1401/11/30 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف