رای شماره 2476 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «در اجرای بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای شماره 140109970906010026 مورخ 1401/1/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید بخشنامه شماره 52479 ـ 1400/9/27 سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده نقض می‌گردد و بخشنامه مذکور صرفاً در حدی که متضمن عدم پذیرش گزارش های نظارتی سازمان بازرسی کل کشور درخصوص عملکرد هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری است، ابطال شد.»

رای شماره 2476 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «در اجرای بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای شماره 140109970906010026 مورخ 1401/1/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید بخشنامه شماره 52479 ـ 1400/9/27 سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده نقض می‌گردد و بخشنامه مذکور صرفاً در حدی که متضمن عدم پذیرش گزارش های نظارتی سازمان بازرسی کل کشور درخصوص عملکرد هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری است، ابطال شد.» در تاریخ 1401/09/22 توسط رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد. 

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط