قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی

قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی ابلاغ شد.

قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی که در جلسه علنی مورخ 1401/11/17 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره 224849 مورخ 1401/12/06 توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف