تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت آموزش و پرورش نسبت به برگزاری مسابقات علمی جهانی (المپیاد) فیزیک در سال 1403

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارت آموزش و پرورش نسبت به برگزاری مسابقات علمی جهانی (المپیاد) فیزیک در سال 1403 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/11/30 هیات وزیران درخصوص «مجاز بودن وزارت آموزش و پرورش نسبت به برگزاری مسابقات علمی جهانی (المپیاد) فیزیک در سال 1403» طی نامه شماره 227973 در تاریخ 1401/12/09 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف