اساسنامه شرکت عمران شهر جدید گلمان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اساسنامه شرکت عمران شهر جدید گلمان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسات مورخ 1401/05/05 و 1401/11/09 هیات وزیران درخصوص «اساسنامه شرکت عمران شهر جدید گلمان» طی نامه شماره 228045 در تاریخ 1401/12/09 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف