تصویبنامه درخصوص مصادیق موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست، موضوع تبصره بند الف ماده 2 اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مصادیق موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست، موضوع تبصره بند الف ماده 2 اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/10/25 هیات وزیران درخصوص «مصادیق موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست، موضوع تبصره بند الف ماده 2 اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» طی نامه شماره 228009 در تاریخ 1401/12/09 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

ماده 2- علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 و اصلاحات بعدی آن ذکر شده است، موارد زیر نیز قاچاق محسوب می شود:

الف- برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران بری به کشور به ترتیب مقرر در قانون امور گمرکی

تبصره- مصادیق موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف