مصوبات یکصد و چهلمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

مصوبات یکصد و چهلمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

مصوبات یکصد و چهلمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه شماره 1138510 مورخ 1401/12/13 توسط دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف