تصویبنامه درخصوص اعطای تسهیلات بانکی ارزان قیمت به کشاورزان آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه شهرستان مهران استان ایلام

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اعطای تسهیلات بانکی ارزان قیمت به کشاورزان آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه شهرستان مهران استان ایلام ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/12/10 درخصوص اعطای تسهیلات بانکی ارزان قیمت به کشاورزان آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه شهرستان مهران استان ایلام طی نامه شماره 231811 در تاریخ 1401/12/14 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف