مصوبات یکصد و شانزدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

مصوبات یکصد و شانزدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ابلاغ شد.

مصوبات یکصد و شانزدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی طی نامه شماره 10/1/11383/ص مورخ 1401/12/14 توسط رییس اتاق ایران و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف