مصوبات هفتاد و سومین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

مصوبات هفتاد و سومین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغ شد.

مصوبات هفتاد و سومین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار طی نامه شماره 80/257120 مورخ 1401/12/13 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف