تصویبنامه درخصوص اصلاح بند 7 ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح بند 7 ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/12/14 هیات وزیران درخصوص «اصلاح بند 7 ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی» طی نامه شماره 235240 در تاریخ 1401/12/20 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف