ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزءهای (3) و (4) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزءهای (3) و (4) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1397/04/20 هيأت وزیران درخصوص "آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزءهای (3) و (4) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور"، طي نامه شماره 53036 در تاریخ 1397/04/30 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. مستند قانونی آیین‌نامه اجرایی فوق به شرح زیر است: از قانون بودجه سال 1397 كل كشور (مصوب 1396/12/20): تبصره 5- و - دولت از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه، بدهي‌هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1396 ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تا مبلغ بيست هزار ميليارد (20/000/000/000/000) ريال به‌ صورت جمعي - خرجي تسويه كند. مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به شركت‌هاي دولتي منتقل شده با بدهي دولت به شركت‌هاي مذكور، مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت بابت طرح‌هاي تملك دارايي‌‌هاي سرمايه‌‌اي با بدهي اشخاص ياد شده به بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از طريق تسويه بدهي‌هاي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به دولت به‌ وسيله اين اسناد قابل تسويه است. ... 3 - بانك مركزي مجاز است به منظور استفاده حداكثري بانك‌ها از فرآيند تعريف‌ شده در اين بند، امكان نقل و انتقال مطالبات بانك‌ها از دولت، را در بازار بين بانكي فراهم نمايد. ضوابط نقل و انتقال اين اوراق و چگونگي توثيق آنها نزد بانك مركزي، مطابق آيين‌‌نامه‌‌اي است كه به تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد. 4 - نحوه تسويه مطالبات با منشأ قانوني نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها، بيمه‌ها، اتحاديه‌‌ها و آستان‌‌هاي مقدسه با حسابرسي ويژه با رعايت ضوابط قانوني مطابق آيين‌‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت ‌وزيران مي‌‌رسد. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف