آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/12/07 هیات وزیران درخصوص «آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی» طی نامه شماره 235461 در تاریخ 1401/12/20 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف