تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره در مورد پیشنویس سند الحاقی ایجاد رکن و سازوکار دائمی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری به موافقتنامه ارتقاء، حمایت و تضمین سرمایه گذاری فی مابین کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره در مورد پیش نویس سند الحاقی ایجاد رکن و سازوکار دائمی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری به موافقتنامه ارتقاء، حمایت و تضمین سرمایه گذاری فی مابین کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/12/14 هیات وزیران درخصوص «مجاز بودن وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره در مورد پیش نویس سند الحاقی ایجاد رکن و سازوکار دائمی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری به موافقتنامه ارتقاء، حمایت و تضمین سرمایه گذاری فی مابین کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی» طی نامه شماره 235475 مورخ 1401/12/20 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف