تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت جهاد کشاورزی نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه همکاری در حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارت جهاد کشاورزی نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه همکاری در حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/12/21 هیات وزیران درخصوص «مجاز بودن وزارت جهاد کشاورزی نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه همکاری در حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس» طی نامه شماره 238471 مورخ 1401/12/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف