رای شماره 1999 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 مصوبه شماره 163831 مورخ 1394/07/26، بند 4 مصوبه شماره 11429 مورخ 1395/02/04، بند 6 مصوبه شماره 142918 مورخ 1396/06/04 و بند 3 مصوبه شماره 154283 مورخ 1397/05/28 شورای عالی پردیس بین المللی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان درخصوص افزایش شهریه دانشجویان

رای شماره 1999 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 مصوبه شماره 163831 مورخ 1394/07/26، بند 4 مصوبه شماره 11429 مورخ 1395/02/04، بند 6 مصوبه شماره 142918 مورخ 1396/06/04  و بند 3 مصوبه شماره 154283 مورخ 1397/05/28 شورای عالی پردیس بین المللی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان درخصوص افزایش شهریه دانشجویان در تاریخ 1401/09/22 توسط رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد. 

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط