رای شماره 2444 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 از شرایط و ضوابط ادامه تحصیل (بخش ب) دستورالعمل شماره 21/10/4/131/89 مورخ 1395/06/27 معاونت نیروی انسانی ناجا درخصوص شرایط ادامه تحصیل کارکنان منتسب و غیر منتسب ناجا

رای شماره 2444 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 از شرایط و ضوابط ادامه تحصیل (بخش ب) دستورالعمل شماره 21/10/4/131/89 مورخ 1395/06/27 معاونت نیروی انسانی ناجا درخصوص شرایط ادامه تحصیل کارکنان منتسب و غیر منتسب ناجا در تاریخ 1401/09/29 توسط رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد. 

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط