رای شماره 2445 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 11 آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 19 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب 1401/01/24 هیات وزیران درخصوص انتقال و جابجایی نیروهای مازاد به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی

رای شماره 2445 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 11 آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 19 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب 1401/01/24 هیات وزیران درخصوص انتقال و جابجایی نیروهای مازاد به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی در تاریخ 1401/09/29 توسط رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد. 

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط