آیین نامه نحوه برگزاری و نظارت بر انتخابات شورای مرکزی، شوراهای مناطق و هیات بازرسان سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه نحوه برگزاری و نظارت بر انتخابات شورای مرکزی، شوراهای مناطق و هیات بازرسان سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/12/14 هیات وزیران درخصوص «آیین نامه نحوه برگزاری و نظارت بر انتخابات شورای مرکزی، شوراهای مناطق و هیات بازرسان سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران» طی نامه شماره 238654 در تاریخ 1401/12/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف