تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت راه و شهرسازی نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت سند الحاقی اصلاح قانون موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارت راه و شهرسازی نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت سند الحاقی اصلاح قانون موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/12/21 هیات وزیران درخصوص «مجاز بودن وزارت راه و شهرسازی نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت سند الحاقی اصلاح قانون موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس» طی نامه شماره 238776 مورخ 1401/12/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف