تصویبنامه درخصوص تعیین سود بازرگانی واردات خودرو توسط دستگاه های اجرایی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین سود بازرگانی واردات خودرو توسط دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/12/21 هیات وزیران درخصوص «تعیین سود بازرگانی واردات خودرو توسط دستگاه های اجرایی» طی نامه شماره 240172 در تاریخ 1401/12/24 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف