مصوبات جلسه 396 هیات واگذاری مورخ 1401/12/01

مصوبات جلسه 396 هیات واگذاری مورخ 1401/12/01 ابلاغ شد.

مصوبات جلسه 396 هیات واگذاری مورخ 1401/12/01 طی نامه شماره 263572 مورخ 1401/12/21 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف