آیین نامه اجرایی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/12/24 هیات وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان» طی نامه شماره 241661 در تاریخ 1401/12/27 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف