تصویبنامه درخصوص تسویه مطالبات وزارت نیرو (شرکت توانیر) از دولت بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت برق با بدهی شرکت های دولتی وابسته و تابع وزارت مذکور به دولت به شرح جدول پیوست

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تسویه مطالبات وزارت نیرو (شرکت توانیر) از دولت بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت برق با بدهی شرکت های دولتی وابسته و تابع وزارت مذکور به دولت به شرح جدول پیوست ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/12/24 هیات وزیران درخصوص «تسویه مطالبات وزارت نیرو (شرکت توانیر) از دولت بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت برق با بدهی شرکت های دولتی وابسته و تابع وزارت مذکور به دولت به شرح جدول پیوست» طی نامه شماره 241652 در تاریخ 1401/12/27 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف