اصلاح تصویبنامه موضوع مجاز بودن سازمان برنامه و بودجه نسبت به تامین اعتبار و تخصیص بودجه به منظور تامین اعتبار لازم برای استمرار طرح دارویار و پرداخت یارانه مابه التفاوت مربوط در سال جاری

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تصویبنامه موضوع مجاز بودن سازمان برنامه و بودجه نسبت به تامین اعتبار و تخصیص بودجه به منظور تامین اعتبار لازم برای استمرار طرح دارویار و پرداخت یارانه مابه التفاوت مربوط در سال جاری ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/12/24 هیات وزیران درخصوص «اصلاح تصویبنامه موضوع مجاز بودن سازمان برنامه و بودجه نسبت به تامین اعتبار و تخصیص بودجه به منظور تامین اعتبار لازم برای استمرار طرح دارویار و پرداخت یارانه مابه التفاوت مربوط در سال جاری» طی نامه شماره 241633 در تاریخ 1401/12/27 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف