تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت امور خارجه نسبت به برگزاری اجلاس بین المللی مجمع گفتگوی تهران در سال 1401

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارت امور خارجه نسبت به برگزاری اجلاس بین المللی مجمع گفتگوی تهران در سال 1401 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/12/24 هیات وزیران درخصوص «مجاز بودن وزارت امور خارجه نسبت به برگزاری اجلاس بین المللی مجمع گفتگوی تهران در سال 1401» طی نامه شماره 241613 در تاریخ 1401/12/27 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف