تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری شهرستان قلعه گنج استان کرمان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تقسیمات کشوری شهرستان قلعه گنج استان کرمان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/12/24 هیات وزیران درخصوص «تقسیمات کشوری شهرستان قلعه گنج استان کرمان» طی نامه شماره 241576 در تاریخ 1401/12/27 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف