تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری استان آذربایجان شرقی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تقسیمات کشوری استان آذربایجان شرقی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/12/24 هیات وزیران درخصوص «تقسیمات کشوری استان آذربایجان شرقی» طی نامه شماره 241570 در تاریخ 1401/12/27 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف