تصویبنامه درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه ای استان های یزد، فارس و مازندران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی مدیریت شبکه برق ایران و برق منطقه ای استان های یزد، فارس و مازندران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/12/24 هیات وزیران درخصوص «تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه ای استان های یزد، فارس و مازندران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور» طی نامه شماره 242030 در تاریخ 1401/12/27 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف