تصویبنامه درخصوص تسویه مطالبات وزارت نیرو (شرکت توانیر) از دولت بابت مابه التفاوت قیمت های تکلیفی و تمام شده برق با بدهی شرکت های ذیربط وزارت نیرو به سازمان امور مالیاتی کشور بابت طرح های برق آبی و حرارتی به شرح جدول پیوست

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تسویه مطالبات وزارت نیرو (شرکت توانیر) از دولت بابت مابه التفاوت قیمت های تکلیفی و تمام شده برق با بدهی شرکت های ذیربط وزارت نیرو به سازمان امور مالیاتی کشور بابت طرح های برق آبی و حرارتی به شرح جدول پیوست ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/12/24 هیات وزیران درخصوص «تسویه مطالبات وزارت نیرو  (شرکت توانیر) از دولت بابت مابه التفاوت قیمت های تکلیفی و تمام شده برق با بدهی شرکت های ذیربط وزارت نیرو به سازمان امور مالیاتی کشور بابت طرح های برق آبی و حرارتی به شرح جدول پیوست» طی نامه شماره 242031 در تاریخ 1401/12/27 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف