اصلاح آیین نامه کارمزد نمایندگی و کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه و مکمل آیین نامه مذکور (آیین نامه شماره 102/1)

اصلاح آیین نامه کارمزد نمایندگی و کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه و مکمل آیین نامه مذکور (آیین نامه شماره 102/1) ابلاغ شد.

اصلاح آیین نامه کارمزد نمایندگی و کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه و مکمل آیین نامه مذکور (آیین نامه شماره 102/1) طی نامه شماره 1401/100/209965 مورخ 1401/12/24 توسط رییس شورای عالی بیمه ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف