مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص افزایش افق طرح جامع شهر مشهد

شماره183075/300                                                  1401/11/11

 

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

 

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1401/11/10 خود، پیشنهاد مورخ 1401/8/11 شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی درخصوص «افزایش افق طرح جامع شهر مشهد» را مورد بررسی قرار داده و با عنایت به مباحث مطروحه و تطویل فرآیند تهیه و تصویب طرح‌ های جامع و تفصیلی شهر مشهد، اصلاح افق طرح جامع این شهر را واجد توجیه کارشناسی و فنی دانسته و ضمن تائید مصوبه صدرالاشاره شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی مبنی بر «استفاده از ظرفیت جمعیت‌ پذیری طرح ‌های تفصیلی مصوب کمیسیون ماده پنج شهر مشهد از طریق افزایش افق زمانی طرح‌ جامع شهر»، به جهت تنسیق مدارک مورد عمل مدیریت شهری، مقرر نمود مصوبه شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان در کمیته فنی 1 مورد بررسی قرار گرفته و نظر کمیته مذکور درخصوص تدقیق سال افق و جمعیت‌ پذیری قابل تحقق در آن با امعان نظر به احکام طرح جامع و سرانه ‌های مصوب خدماتی به عنوان مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری توسط دبیر شورای عالی به مراجع مربوطه ابلاغ گردد.    

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌ شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق ‌مالواجرد

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف