مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح مجموعه شهری اردبیل

شماره173649/300                                                                   1401/10/28

 

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان اردبیل

 

پیرو اعلام مصوبه شماره 82499/300 مورخ 1401/05/26 شورای عالی با موضوع طرح مجموعه شهری اردبیل بدینوسیله و در اجرای مصوبه مورخ 1401/5/10 شورای‌عالی، مفاد تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 1401/6/2 کمیته فنی به عنوان مصوبه نهائی شورای عالی جهت اعمال در اسناد ابلاغی طرح اعلام می‌ گردد:

1. سند منطقه ‌بندی کاربری اراضی پیشنهادی طرح با قابلیت نمایش وتشخیص پهنه‌های موجود و پیشنهادی و لایه‌های تشکیل‌ دهنده اعم از صنعت و کشاورزی ارائه و ملاحظات مرتبط در طرح لحاظ شود .

2. نظربه عدم تصویب ایجاد شهرک مسکونی در پیرامون شهر اردبیل در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مقرر گردید تا تعیین تکلیف موضوع در شورای عالی مکانیابی شهرک پیشنهادی از اسناد و مدارک طرح حذف شود.

3. محدوده تقسیمات کشوری و شهری (محدوده و حریم شهرها) بصورت تطبیقی در قالب یک نقشه یکپارچه تنظیم و ارائه گردد .

4. با توجه به عدم وجود اسناد و مدارک مبنی برمصوب بودن کریدور راه آهن اردبیل ـ پارس آباد؛ مقرر گردید مهندسین مشاور ضمن هماهنگی با معاونت حمل و نقل ترافیک وزارت متبوع، نظر معاونت مذکور (پیشنهاد یا عدم پیشنهاد آن) دراین خصوص را به عنوان نظر نهایی در طرح لحاظ نماید.

5. با توجه به انطباق محدوده طرح مجموعه شهری با محدوده طرح ناحیه مصوب اردبیل واحکام و سیاست ‌های مستخرج از طرح مجموعه شهری بویژه در عرصه سکونت و گردشگری و همچنین متاٌخر بودن آن و استفاده از آمار و اطلاعات جدید تر در طرح مذکور، در صورت تفاوت یا مغایرت خروجی ‌های دو طرح یاد شده در حوزه‌ های مشترک؛ احکام و اسناد طرح مجموعه شهری اردبیل جایگزین و ملاک عمل قرار گرفته و همچنین از تهیه طرح جامع ناحیه ‌ای جدید یا بازنگری آن (بر اساس چارچوب و روال موجود و جاری در کشور) تا اتمام افق طرح مجموعه شهری مورد نظر اجتناب شود.

6. فهرست نهایی و موقعیت جاذبه ‌های طبیعی و تاریخی موجود در سطح مجموعه شهری به همراه حرایم آن‌ها و همچنین مناطق نمونه و روستاهای هدف گردشگری مصوب طی مدت دو هفته توسط وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی اعلام و در ضوابط و مقررات و اسناد طرح به عنوان پهنه میراث طبیعی و تاریخی لحاظ گردد .

7. با توجه به زمان بررسی و تصویب طرح و برآوردهای انجام شده در قالب آن افق طرح به سال 1415 افزایش یابد.

8. پهنه ‌های نظامی موجود در سطح مجموعه شهری تثبیت گردد .

9. عناوین اسناد و خروجی ‌های نهایی طرح بر اساس شرح خدمات مندرج در قرارداد مربوطه تنظیم و ارائه گردد .

مراتب جهت استحضار اعلام می ‌شود.  در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها و مقررات شهرسازی و معماری خواهشمند است دستور فرمایید مدارک طرح پس از اصلاح بر اساس صورتجلسه فوق ‌الذکر جهت ابلاغ به مراجع ذیربط تحویل دبیرخانه شورای عالی شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌ مالواجرد

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف