مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مصوبات سفر استانی هیات وزیران به استان فارس

شماره199544/300                                                            1401/12/8

 

مدیرکل محترم دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

مدیرکل محترم دفتر ترویج معماری طراحی شهری و بافت‌ های واجد ارزش

 

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1401/7/4 خود، مصوبات سفرهای استانی هیات محترم دولت به استان فارس (سفر مورخ 1400/7/22) را پیرو مصوبات پیشین خود درخصوص موضوعات مذکور مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر تصمیم ‌گیری نمود:

موضوع مصوبه سفر:

" تفویض اختیار تصویب طرح تفصیلی پیرامون حرم مطهر حضرت شاهچراغ از شورای عالی شهرسازی و معماری به شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان فارس "

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران:

" با توجه به مفاد مصوبات پیشین شورای عالی شهرسازی و معماری، شامل مصوبه مورخ 1394/7/22 (تصویب طرح تفصیلی بافت فرهنگی ـ تاریخی شیراز) و مصوبه مورخ 1399/8/5 (تعیین سیاست ‌های طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم حضرت شاهچراغ) و با توجه به اهمیت طرح مذکور، از باب حفاظت از مصادیق معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسلامی، حفاظت از هویت معنوی و مذهبی محدوده و بافت فرهنگی ـ تاریخی شهر شیراز، مقرر شد دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری پس از انجام بررسی ‌های لازم «ضرورت تجدید نظر در بند 15 مصوبه سفر استانی و لزوم تصویب نهایی طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری» را طی مکاتبه ‌ای به دفتر هیئت محترم دولت اعلام نماید.»

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌ مالواجرد

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف