تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری استان اصفهان

شماره 241561/ت58551هـ                                                     1401/12/27

 

وزارت کشور

هیات وزیران در جلسه 1401/12/24 به پیشنهاد شماره 195221 مورخ 1399/12/4 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ تصویب کرد:

الف ـ در شهرستان اردستان استان اصفهان، محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، از جمله نقطه مسکونی فیروزآباد از دهستان ریگستان بخش زواره منتزع و به دهستان گرمسیر بخش مهاباد ملحق می‌ شود.

ب ـ محدوده جغرافیایی دهستان‏ های ریگستان و گرمسیر، مطابق نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، اصلاح می‌ شود.

پ ـ محدوده جغرافیایی دهستان ‏های همبرات و گرمسیر بخش مهاباد، مطابق نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، اصلاح می ‌شود.

ت ـ مرکز دهستان همبرات به روستای کسوج تغییر می ‌یابد.

ث ـ در بخش مهاباد، روستاها، مزرعه‏ ها و مکان‏ های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، از جمله نقاط زیر از دهستان گرمسیر منتزع و به دهستان همبرات ملحق می‌شوند:

1ـ گلستان مهدی 2ـ چاه گسترش 3ـ چاه جعفر میرزائیان 4ـ گلستان مهدی. 

ج ـ در شهرستان اردستان، روستاها، مزرعه‏ ها و مکان ‏های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، از جمله روستاها، مزرعه ‏ها و مکان ‏های زیر از دهستان کچو بخش مرکزی منتزع و به دهستان سفلی بخش زواره ملحق می‌ شوند:

1ـ باب‏ الباغ 2ـ تل‏ آباد 3ـ مزد آباد بالا 4ـ حسن‏ آباد 5 ـ سهرویه 6 ـ جلالیه 7ـ مزرعه عباس ‌آباد.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمد مخبر

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف