تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری استان لرستان

 

شماره 242514/ت58491هـ                                                                  1401/12/28

وزارت کشور

هیات وزیران در جلسه 1401/12/24 به پیشنهاد شماره 183352 مورخ 1399/11/18 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ تصویب کرد:

روستای جهان‌ آباد دهستان همت ‌آباد بخش مرکزی شهرستان بروجرد استان لرستان به شهر بروجرد بخش یاد شده ملحق می ‌شود.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمد مخبر

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف