تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری استان ایلام

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تقسیمات کشوری استان ایلام ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/12/24 هیات وزیران درخصوص «تقسیمات کشوری استان ایلام» طی نامه شماره 242454 در تاریخ 1401/12/28 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف