اساسنامه اصلاحی جایزه جهانی امام خمینی (ره)

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص اساسنامه اصلاحی جایزه جهانی امام خمینی (ره) ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص اساسنامه اصلاحی جایزه جهانی امام خمینی (ره) طی نامه شماره 1402/2127/دش مورخ 1402/02/11 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف