دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1402/3/30 لغایت چهارشنبه مورخ 1402/3/3

دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1402/3/30 لغایت چهارشنبه مورخ 1402/3/3 اعلام شد.

دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1402/3/30 لغایت چهارشنبه مورخ 1402/3/3 به شرح پیوست اعلام شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط