مصوبات الحاقی جلسه مورخ 1397/3/2 هیأت امنای صندوق توسعه ملی


شماره 200635 1397/4/26
جناب آقای دکتر شهیدزاده
رئیس محترم هیأت عامل صندوق توسعه ملی
پیرو ابلاغیه شماره 134574 مورخ 1397/3/22 موضوع مصوبات جلسه مورخ 1397/3/2 هیأت امنای صندوق توسعه ملی که با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و سایر اعضا تشکیل گردید، بدینوسیله مصوبات الحاقی جلسه مذکور به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:
1ـ عبارت زیر به عنوان تبصره (2) ذیل بند (هـ) بخش هشتم نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی (موضوع نسبت مالکانه 20%) اضافه می‌شود:
«تبصره2: طرح‌های تولید انواع خودرو در راستای اجرای طرح نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل تجاری درون و برون‌شهری، از رعایت این بند مستثنی می‌باشد.»
2ـ عبارت زیر به عنوان تبصره (2) ذیل بخش نهم نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی (موضوع 25% سهم آورده متقاضی) اضافه می‌شود:
«تبصره2: طرح‌های تولید انواع خودرو در راستای اجرای طرح نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل تجاری درون و برون شهری، از رعایت این بخش مستثنی می‌باشد.»
3ـ تضمین بازپرداخت اقساط (اصل و سود) تسهیلات بصورت ارزی توسط سازمان برنامه و بودجه به نیابت از دولت و از محل سرجمع درآمد حاصل از صادرات مجموع فرآورده‌های نفتی و کاهش واردات فرآورده‌های نفتی صورت می‌پذیرد.
4ـ طرح‌های موضوع این صورتجلسه با تأیید شورای اقتصاد، در حکم تأیید بررسی توجیه فنی ـ مالی و اقتصادی طرح جهت اعطای تسهیلات می‌باشد.
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ـ محمدباقر نوبخت

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف