بخشنامه موضوع هجدهمین جشنواره شهید رجایی (سال 1402)

بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع هجدهمین جشنواره شهید رجایی (سال 1402) ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع هجدهمین جشنواره شهید رجایی (سال 1402) طی نامه شماره 18968 مورخ 1402/03/01 توسط معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف