تصمیم جلسه 339 شورای رقابت درخصوص صنعت آلومینیوم

تصمیم جلسه 339 شورای رقابت مورخ 1397/4/4
شورا پس از استماع اظهارات طرفین درخصوص موضوع و پاسخ به سؤالات اعضای شورا، به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمودند:
الف ـ اعضای شورا براساس مفاد ماده 62 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی درخصوص عدم رعایت مصوبه 316 شورای رقابت مورخ 1396/9/13 توسط شرکت المهدی/ هرمزال و عدم عرضه شمش آلومینیوم تولیدی که به شرکت‌های داخلی تحویل داده می‌شود از طریق بورس کالا به اتفاق آرا رفتار شرکت یادشده را مصداق رویه ضدرقابتی موضوع جزء 3 بند ط ماده 45 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به روش تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار تشخیص دادند. بر این اساس شورا مقرر نمود:
1. به استناد جزء 3 ماده 61 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی دستور به توقف رویه ضد رقابتی و عدم تکرار آن از سوی شرکت فروآلیاژ گنو به عنوان سهامدار عمده آلومینیوم المهدی ـ هرمزال صادر می‌گردد.
2. به استناد جزء 4 ماده 61 قانون موضوع جهت شفافیت بازار اطلاع‌رسانی عمومی ‌شود.
3. به استناد جزء 12 ماده 61 قانون، آقای محمد علیمحمدی رئیس هیأت مدیره شرکت آلومینیوم المهدی بدلیل انجام رویه ضدرقابتی موضوع بند ط ماده 45 قانون، به جریمه نقدی به مبلغ دو میلیارد و یکصد و سی و شش میلیون ریال محکوم می‌شود.
4. به استناد جزء 11 ماده 61 قانون و ضمن تأکید بر مفاد مصوبه 316 شورای رقابت، کلیه شرکت‌های تولیدکننده آلومینیوم شامل شرکت‌های ایرالکو، المهدی ـ هرمزال ملزم هستند تا عرضه محصولات خود را در داخل کشور صرفاً از طریق بورس کالا انجام دهند و کلاً عرضه این کالا در داخل کشور منوط به عرضه از طریق بورس کالا خواهدبود. همچنین هرگونه تحویل شمش بابت بهای برق و غیره نیز تابع این رویه خواهدبود.
تبصره : شرکت‌های ایرالکو، المهدی و هرمزال (شرکت فروآلیاژ گنو) و کلیه واردکنندگانی که برای فروش اقدام به واردات شمش آلومینیوم می‌نمایند، صرفاً از طریق عرضه در بورس مبادرت به انجام معامله نمایند، گمرک جمهوری اسلامی ایران آمار ترخیص این کالا شامل مقدار و شرکت واردکننده را هر سه ماه یکبار به مرکز ملی رقابت اعلام نماید.
ب ـ در خصوص شکایت شاکی (شرکت آلومینیوم خاتم اراک) از سازمان بورس و اوراق بهادار، اعضای شورا با اکثریت آرا برابر بند ب ماده 60 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مقرر نمودند که درخصوص علت و نحوه خارج کردن شاکی (شرکت آلومینیوم خاتم اراک) از رقابت در خرید سهام شرکت ایرالکو و همچنین درخصوص اجرای مصوبه 308 شورای رقابت مبنی بر عدم خرید سهام شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) توسط آقای محمد علیمحمدی و وابستگان ایشان مطابق با قرار صادره از سوی قاضی عضو شورا تحقیق و بازرسی صورت گیرد و نتیجه به شورا گزارش شود.

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف